Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Opšti podaci


Opšta bolnica ''Đorđe Joanović'' Zrenjanin je osnovna zdravstvena ustanova za stacionarno lečenje i pružanje specijalističkih medicinskih usluga građanima Srednjobanatskog okruga, koji čine 5 opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Žitište i Nova Crnja, (region površine 2 329 km2), sa oko 208 000 stanovnika.
Zrenjaninska bolnica ima status naučno-istraživačke jedinice i baza je stručnog usavršavanja studenata Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu. Svojim kadrovima i prostorom, Bolnica obezbeđuje školovanje i praktičnu nastavu Srednje medicinske škole u Zrenjaninu.
Stručne konsultacije i dopunsku dijagnostiku obavlja u referentnim kliničkim ustanovama Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

U 600 bolničkih postelja kojima Bolnica raspolaže, u 2016. godini je lečeno 17222 pacijenata sa prosečnom dužinom boravka od 6,24 dana. Obavljeno je 9991 operacija i intervencija, a u 1416 porođaja je rođeno 1420 dece. Broj ambulantnih pregleda iznosi 279448 od čega je na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja izvršeno 56328 pregleda.
U bolničkim laboratorijama je izvršeno 754772 analiza, a broj dijaliza na godišnjem nivouiznosi16260.
U 2016. godini ostvareno je 107534 dana hospitalizacije, a zauzetost posteljnog fonda je iznosila 48,97%. Broj pruženih dijagnostičkih usluga je 65604.


Zdravstvene usluge u Bolnici pruža (na dan 31.01.2017.) 165 lekara, od toga 23 lekara subspecijalista, 101 lekar specijalista, 37 lekara na specijalizaciji, 4 doktora medicine.
Od ukupnog broja lekara, naučno zvanje doktora nauka ima 1 lekar, magistra nauka 4 lekara i primarijusa 3 lekara.
Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, kojom je iz sopstvenih sredstava obuhvaćeno više od 30% zaposlenih.


U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:
• interne medicine
• neurologije
• infektivnih bolesti
• dermatovenerologije
• fizikalne medicine i rehabilitacije
• hirurgije (opšte hirurgije, dečje hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije i MFC, oftalmologije, ortopedije sa traumatologijom, urologije, urgentne medicine)
• anestezije sa reanimatologijom
• pedijatrije
• ginekologije i akušerstva
• psihijatrije
• transfuziologije
• mikrobiologije
• nuklearne medicine
• radiološke dijagnostike
• patološke anatomije
• kliničke farmakologije
• medicinske biohemije

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov