Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Obrazovni i naučno istraživački rad

Pravna regulativa:

PRAVILNIK
O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH
SARADNIKA

PRAVILNIK
O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I SPECIJALIZACIJI ZAPOSLENIH

PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE
RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE

PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA
KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

U Opštoj bolnici Zrenjanin su za oblast maučno- istraživačkog rada zaduženi:

1.Dr sci med Dobrivoje Martinov - načelnik Odeljenja ortopedije

2. BSc Bojan Vukov - Služba informacione tehnologije(lok. 3466)

O Kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika

Kontinuirana edukacija podrazumeva stručno usavršavanje zdravstvenih radnika koje se nastavlja nakon dobijanja diplome o profesionalnom zvanju, s ciljem kontinuiranog praćenja medicinske nauke, sticanje novih znanja, veština i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Načela kontinuirane edukacije su:

• obnova znanja stečenih tokom obrazovanja;

• dostupnost edukacije svima, odnosno uključivanje svih zdravstvenih radnika i saradnika u programe kontinuirane edukacije;

• jedinstvenost medicinske doktrine koju imaju svi zdravstveni radnici i saradnici u državnom i privatnom sektoru na svim nivoima zdravstvene zaštite;

• naučna osnovanost i savremenost kontinuirane edukacije, kao i informisanost o novim svetskim dostignućima iz područja medicinske nauke;

• slobodan izbor programa kontinuirane edukacije u zavisnosti od potreba zdravstvenih radnika i saradnika;

• važnost usavršavanja i učenja o svakoj novoj dijagnostičkoj i terapijskoj metodi koju zdravstveni radnici koriste u svojoj praksi;

• kategorizacija i bodovanje programa kontinuirane edukacije korišćenjem jedinstvenog bodovnog sistema.

Dr sci med Dobrivoje Martinov

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov