Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Praćenje i unapređenje kvaliteta rada

Važna dokumenta:

Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Standardi za akreditaciju

Nacionalna strategija za unapredjenje kvaliteta

Poslovnik o radu komisije za unapređenje kvaliteta
rada

Godišnji izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada za 2016. godinu.

Izveštaj o izvršenju Plana rada i usluga Opšte bolnice “Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu za period Januar–Decembar 2016. godinu je sastavljen na osnovu Plana rada Opšte bolnice ”Đorđe Joanović” Zrenjanin za 2016. godinu, i na osnovu izveštaja o fakturisanoj realizaciji rada za posmatrani period, a u skladu sa novom Nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Opšta bolnica “Đorđe Joanović” Zrenjanin kao jedina opšta zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srednjobanatskom okrugu ima veliku ulogu i značaj za očuvanje zdravlja građana, kvalitet i dužinu njihovog života, praćeno kroz sociodemografske pokazatelje i indikatore morbiditeta i mortaliteta.

U periodu januar-decembar 2016. godine ustanova je uložila trud i sredstva za poboljšanje uslova rada, odnosno za postizanje višeg nivoa bezbednosti pacijenata i zaposlenih, kao predispozicije za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga.

DETALJNIJE NA:

Izveštaj I-XII 2016. god.

Download:

Metodološko uputstvo za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Prezentacije izveštaja:

Prezentacija analize ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih za 2017. godinu

Strateški plan za period 2016-2020. god

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov