Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Važni dokumenti
Zdravstveno osiguranje
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zdravstvena zaštita
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Osiguranje
Zakon o osiguranju

Doprinosi
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zdravstvena dokumentacija
Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja
Instrukcija o primeni Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja
Instrukcija o primeni Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja i obrasci uz Instrukciju
Instrukcija o primeni Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja i tehničko uputstvo uz Instrukciju
Primena Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Lekovi
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima(interno prečišćen tekst)
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
(I) Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

Zaštita stanovništva
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

Prava pacijenata
Zakon o pravima pacijenata

Komore
Zakon o komorama zdravstvenih radnika (interno prečišćen tekst)

Javno zdravlje
Zakon o javnom zdravlju

VTO
Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja

Transplantacija

Zakon o transplantaciji organa
Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva

Transfuzija
Zakon o transfuziološkoj delatnosti

Finansije
Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije
Zakon o izmenama Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

Genetske bolesti
Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti

Javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama*

Međunarodni ugovori
Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Elektronski podaci
Zakon o elektronskom dokumentu

Zaštita podataka
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (prečišćen tekst)
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (prečišćen tekst)
Zakon o tajnosti podataka

Kolektivni ugovor [download]

Statut [download]

Kućni red [download]

Odluka o davanju informacija rodbini i posetama [download]

Procedura o omogućavanju uvida u med. dokumumentaciju [download]

Pravilnik o stručnom usavršavanju i specijalizacijama [download]

Vodič za novozaposlene [download]

Poslovni kodeks [download]

Interna KME medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara [download]

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja [download]

Radionica: Koordinacija u procesu pilotiranja centara za žrtve seksualnog nasilja u projektu “Zaustavi-zaštiti-pomozi” [download]

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov